• Alcatel
  • Aruba
  • Fortinet
  • Kemp

NetIP arbetar med ett antal ledande leverantörer inom området IP-kommunikation för att kunna bygga nätverk som klarar höga krav på tillgänglighet, funktionalitet och prestanda.

Vi väljer lämpliga produkter från dessa leverantörer i kombination med vårt kompletta tjänsteutbud inom området.

Detta för att kvalitetssäkra både funktionalitet och driftsäkerhet i nuläget såväl som i framtiden.

IP-nätverken är idag den dominerande bäraren av alla trafiklasser såsom tal, video och data varför alla ingående komponenter måste hålla högsta klass.

Ovanstående varumärken är några av NetIP:s viktigaste leverantörer. Vi har valt att arbeta med dem eftersom vi vet att de klarar våra och våra kunders höga krav.

Utöver dessa leverantörer kan vi självklart även ta på oss uppdrag gällande andra leverantörer. Vi har kunder som använder Cisco, Juniper och HP på nätverkssidan.