Websida

NetIP AB värnar om den personliga integriteten och samlar ingen information om dig som besöker vår webbplats. Loggar på nätverkstrafik sparas i fyra veckor.

Hostingverksamhet

Personuppgifter (t.ex. loggar) som hanteras å kunds räkning sparas endast så länge som kundens verksamhetsområde kräver. Detta varierar stort mellan olika branscher, och sätts upp i samråd med berörd kund så att det överensstämmer med vad som anses vara en relevant tidsrymd för den aktuella verksamheten, och så att tillämplig lagstiftning följs.

NetIP AB lämnar ALDRIG ut några personuppgifter till tredje part om inte detta uttryckligen medgivits när avtal ingåtts, eller krävs för att kunna kunna leverera köpt tjänst, fullgöra ingångna avtal, eller på grund av andra juridiska krav.

Exempel på tillfällen när vi behöver lämna ut personuppgifter till tredje part:

Vi måste lämna ut namn och adress till speditör (t.ex. DHL, UPS, Bring, Bussgods) för att leverans ska kunna ske.

Om vi anlitar underkonsult kommer vi att behöva ge dom kontaktuppgifter såsom namn, adress samt ev. mail/telefonnr. för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Anlitad underkonsult kommer att ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med NetIP AB.

För att uppfylla tillämpliga delar av penningtvätts/terrorlagstiftning o dyl.

E-posthantering

Vi ber våra kunder och övriga att tänka efter innan personuppgifter mailas till oss och andra.

All NetIP:s epost lagras säkert i en krypterad epost-databas som hostas och hanteras av oss själva.
Mail som innehåller personuppgifter och är relevant för vår verksamhet förs över till ett internt ärendehanteringssystem för vidare hantering och raderas därefter. Vår e-post används som en bärare av information, ej som lagring. Gallring sker månadsvis. Alla klientanslutningar mot e-postservern är självfallet krypterade.

Inkommande epost som NetIP AB inte har anledning att besvara eller hantera raderas omgående.

Vi hanterar inga maillistor och gör inga massutskick.

Kontakt: dataskydd(snorkel-a)netip.se