Våra managerade tjänster är till för er som vill låta oss ta hand om er IT infrastruktur, såsom servrar och ert nätverk.

Vår serverhosting ger er möjlighet att placera alla eller vissa av era servrar i vårt virtuella moln och få redundans på hårdvaru- och nätverksnivå. Ni får även 24/7-monitorering av era servrar så att larm skickas vid eventuella problem. Vår datahall finns i Stockholm.

Vi kan ta hand om ert fysiska nätverk, dvs switchar, brandväggar m.m. och via supportavtal ha reglerade inställelsetider, SLA etc.

Kontakta oss för mer information om vårt tjänsteutbud.