Vi använder oVirt i vår egen hosting. oVirt är en virtualiseringsplattform som körs ovanpå CentOS (Red Hat Linux). Med detta som bas kan vi bygga små eller stora serverfarmar beroende på lasten och hur många virtuella servrar som ska köras på dem. Eftersom oVirt och CentOS är open-source innebär det att kostnaden för att bygga upp en virtualiseringsplattform är mycket lägre än för alternativen Hyper-V och VmWare. Det enda som kostar med oVirt är hårdvara och konsulttiden det tar att sätta upp miljön.

Våra medarbetare har också åtskilliga års erfarenhet av Microsoft Hyper-V och VmWare i medelstora redundanta miljöer (+100 virtuella servrar, 4-10 virtualiseringsservrar) där många servrar och system har varit verksamhetskritiska.

Behöver du hjälp och stöd med din virtuella miljö? Tveka inte att kontakta oss.