Perifer säkerhet

NetIP AB kan erbjuda tjänster inom perifer säkerhet med design, installation och felsökningar av brandväggar och VPN-lösningar.

Vi arbetar med allt från enkla kontorsbrandväggar till klustrade datacenterlösningar där inga driftstörningar tolereras.

Vi utformar brandväggsregler och anpassar tekniken efter era behov och krav.

IPsec och SSL-VPN

NetIP AB kan erbjuda tjänster inom IPSec och SSL-VPN. Från klientlös eller klientbaserad fjärråtkomst av tjänster på företagsnätet till "LAN till LAN"-uppsättning med IPSec tunnlar mellan kontor.


Med dagens mobilitet ökar behoven av att medarbetare i företagen ska kunna nå tjänster som finns internt på företagets nätverk oavsett var de befinner sig. Vi på NetIP kan erbjuda VPN-lösningar där användarna kan koppla upp sig till företagets nätverk och på ett mycket säkert sätt nå de tjänster inom företaget som är isolerade och onåbara från Internet.

Med hjälp av IPSec-tunnlar som isolerar trafiken kan t.ex. flera lokalkontor i olika städer knytas ihop. För användarna fungerar det precis som om alla satt i samma interna nätverk.

Vi kan lösa era IT-säkerhetsbehov oavsett var era medarbetare befinner sig!