Vi har solid kunskap och erfarenhet av FOSS (Free and open-source software). Nedan följer ett urval av de operativsystem, program och funktioner som vi kan och använder oss av: