NetIP har ett brett och välutvecklat utbud av konsulttjänster för att kvalitetssäkra samtliga faser i ett pågående projekt och löpande under förvaltningsfasen.

Tjänsteutbudet ger möjligt att köpa ett projekt från ”ax till limpa”, eller att endast välja enstaka tjänster som ett komplement till den egna organisationens kompetens och leveransförmåga.

NetIP:s konsulttjänster:

 

Se respektive flik för mer information. Kontakta oss gärna så berättar vi!